A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science,

Shekinah Media har upphört den 31122022Vilka är vi


Vi (ET), Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt, har varit engagerade i frågor och forskning kring ”det okända” i över 50 år.


Vi är båda 40-talister och har genom åren träffat väldigt många som håller på med olika områden inom ”det okända”, både forskare och privatpersoner och varit med i en hel del föreningar, sammanslutningar, grupper och nätverk inom området.


 – Vi har sysslat med allt som den nuvarande materiella vetenskapen inte ägnar sig åt, liv efter döden, reinkarnation, UFO, telepati, parapsykologiska fenomen, sanndrömmar, alternativt botande, andra dimensioner och så vidare. Vi har gått kurser i healing, kanalisering, meditation, slagruta och lärt oss prata med den andra sidan.


På 80-talet gjorde Tony närradio i ämnet över Stockholmsområdet, totalt blev det 700 radioprogram ideellt. ”Nya Dimensioner” hette programmet. Tony, som är elektroingenjör, var bland annat med om att starta UFO Sverige och forskningsföreningen Psykobiofysik.


Eva är sociolog i botten från Umeå universitet. Är bördig från Norrland och har tidigare arbetat som vägledare. Hon har haft egna mediala upplevelser från och till ända sedan barndomen.


- Vi har ägnat hela vårt liv, över ett halvt sekel, att utforska det stora okända runt omkring oss och har insett att den nu rådande materiella världsbilden är fel, att det finns fler världar och dimensioner och andra naturlagar än den materiella vetenskapen erkänner och känner till idag. Vi samlar fortföpande bevis för en ny världsbild på vår Världsbildssida Secretgalaxy

– Tillsammans har vi hitintills skrivit två böcker och gjort två DVD, "Närkontakt med UFO" och "TV-kontakt med Andra Sidan". Vi säljer våra böcker på eget förlag, Shekinah Media. De kan även köpas via bokhandeln, tex Adlibris.

Videona har vi lagt ut på Youtube att se gratis på secretgalaxy-TV   


Videon ”Närkontakt med UFO” fick vi i uppdrag att göra av utomjordingar via Channie, sedan de sett vår första video ”TV-kontakt med Andra Sidan”.

Boken ”Närkontakt med UFO”, skrev vi efter att ett andeväsende via ett medium bett oss göra det.


Nu tänkte vi oss försöka bilda opinion för en ny världsbild, att det även finns andliga dimensioner.


Vi har hållit en låg profil ett tag, men nu har vi aktiverat oss mer och vill gå in i debatten om världsbilden. Intresset har ökat enormt för de här frågorna på senare år, trots att många försök att utforska det närmare mött grovt motstånd från den materiella världsbildens trosanhängare.


– Vi kommer att lyckas att få människor att förstå att den materiella världsbilden är en felaktig hypotes. Att en andlig dimension och andevärld och en ny multidimensionell världsbild är närmare sanningen om verkligheten än den materiella världsbildshypotesen.


Vi tror att vi står inför ett paradigmskifte, det vill säga ju tydligare alla de saker och anomalier framstår som den nuvarande vetenskapen inte kan förklara desto närmare kommer vi en vetenskaplig revolution och ett paradigmskifte, där mycket som tidigare avfärdats av den materiella världsbildens företrädare kommer att behöva tas på större allvar. Det kan gälla tidigare okända dimensioner, andar, utomkroppsliga upplevelser och intelligent liv på andra planeter.

– Så har vi ju de stora frågorna som meningen med livet... egentligen är det ett hisnande äventyr att utforska hur hela den större verkligheten ser ut bortom den materiella ytan.


/ET /Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt/

      (Sociolog)                       (Ingenjör)