Ni är välkomna till ett föredrag om ytterligare två forskningsskandaler på Karolinska Institutet!


Vi har genom healern Channie West uppdagat en mörkläggning av 3 års healingforskning och kommer att presentera det material som finns kvar av forskningen under föredraget. Channie West kommer att vara med och svara på frågor.


Vi kommer även att beröra ytterligare en forskningsskandal på Osher Centrum på KI som tog emot 43 milj kronor för alternativ forskning men forskade i annat än vad donationsavtalet föreskrev.


Vi försöker som grävande reportrar att reda ut vilka som ligger bakom dessa mörkläggningar av lyckade försök med alternativa läkemetoder och finner spår ända upp till regeringen. Några vill absolut inte att forskningen skall bli känd, då det gör att healing skulle kunna integreras i vården och stora summor för läkemedel kan sparas.


Föredraget med videopresentationer hålls 19-04-2016, Kl 19.00, ABF huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Sthlm. Entre 150 kr                                   


Bakgrund


Det var under åren 1995-1997 som healingforskning gjordes på Karolinska Institutet av professor Kerstin Uvnäs-Moberg. Forskningen visade bl.a 85 % snabbare sårläkning med healing på råttor än i kontrollgruppen. Dessutom fungerade även distanshealing på 4 mils avstånd! Detta utesluter att healing är en placeboeffekt, utan är en påverkanskraft i sig självt.


Varför har inte healingforskningen blivit känd tidigare?


Jo, därför att forskningen tystades ner och alla papper och data försvann. Professor Kerstin Uvnäs-Moberg som ledde forskningen, sade att forskningen blivit stulen i omgångar. Hon varnade även Channie för eventuellt inbrott och att aldrig berätta eller visa om hon hade några forskningspapper kvar.  


Vi kommer under kvällen att visa intervjuer med Channie West, prof Uvnäs Moberg och prof Per Arne Öckerman. Vi visar de forskningsresultat, som Channie medverkat i och lyckades ta kopior på, vilket hon hemlighöll för KI. Detta verkar vara det enda som finns kvar av all denna forskning. Vi tror oss också ha spårat vilka vi tror låg bakom mörkläggningen och varför. Svaret på varför skakar om samhället i sina grundvalar och får långtgående konsekvenser, inte bara för KI. Channie är med under kvällen och kan svara på frågor efter föredraget.


Vi berör även turerna kring Osher Centrum på KI och donationen på 43 miljoner, som tycks ha gått till annat istället för till forskning inom alternativmedicin enligt donationsavtalet.  

                   

Välkomna


Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt                   

         
Hela materialet , bilder, videointervju, vad forskare säger om materialet, forskningsresultaten, vittnen och länkar till annan healingforskning finns nedan.


2014-12-08  http://secretgalaxycom.blogspot.se/2014/12/skandalos-morklaggning-av-statistiskt.html


2014-12-09 http://secretgalaxycom.blogspot.se/2014/12/videointervju-med-channie-west.html


2014-12-10  http://secretgalaxycom.blogspot.se/2014/12/channies-wests-brev-om.html


2014-12-11 http://secretgalaxycom.blogspot.se/2014/12/vad-sager-forskarna-om-channies.html


2014-12-11  Länk till PDF dokument på 60 sidor av forskningsmaterialet)
                    http://secretgalaxy.com/Channie%20Healing%20KI%20del%201.pdf
                    http://secretgalaxy.com/Channie%20Healing%20KI%20del%202.pdf
                 http://secretgalaxy.com/Channie%20Healing%20KI%20del%203.pdf


2014-12-11  Länk till Prof Öckermans healing forskning.

                http://secretgalaxy.com/Channie%20Healing%20Prof%20ockerman.pdf


2014-12-19  http://secretgalaxycom.blogspot.se/2014/12/fler-vittnen-till-healingforskningen-pa.html

 

Arrangör: Shekinah Media, Aspåsvägen 6B, 83532 KROKOM


Bilder

Prof Kerstin Uvnäs Moberg
Channie West Healer

Channie West healer

Channie West  Foto Shekinah Media

Kontakt

Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
Aspåsvägen 6B, 835 32 KROKOM
www.shekinahmedia.se
Mail: info@shekinah.se

Tel 0640-61723

Mobil 070-5103037