A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science,

Shekinah Media har upphört den 31122022Recensioner av böcker och DVD


  Banbrytande inom "tron på ett   liv efter döden"

TV-kontakt med Andra Sidan

En dokumentär berättelse!


Av Eva Olsson och Tony Eckardt

Shekinah Media, 143 sid.

 

Om man är spiritualist borde denna bok vara en självklarhet att läsa, eftersom den är ett synnerligen bra bevis på att det finns ett annat liv efter döden. Även om man inte har tankarna enbart på spiritualistisk basis, torde boken intressera vem helst som tror att livet ej tar slut när kroppen inte längre orkar.


Nu är jag sedan tidigare lite insatt i detta med Instrumentell Transkommunikation (ITK), och de som jobbar med detta, eftersom jag har översatt några artiklar i detta ämne, för Utan Gräns. Men vet man ingenting om dessa forskarteam, är det svårt att veta om det som står i boken är bluff eller sanning. Nu står det också en hel del förklarat vad dessa forskare experimenterar med och en hel del om hur de har gått tillväga i sina experiment, så efterhand man läser inser man att forskarlagen jobbar seriöst.


Instrumentell Transkommunikation betyder alltså att man använder sig av teknisk och elektronisk apparatur, såsom TV, data, radio och bandspelare för att få kontakt.


Boken tar upp lite historik t.ex. om Friedrich Jürgensen och svensken Claude Thorlin, som på 60-70-talet fick in röster på sina rullbandspelare och fick många bevis för en hinsides värld, minst sagt levande.Lika levande ter sig berättelserna och dialogerna i denna bok, och det finns ett antal förklarande bilder, vilka förståeligt nog är suddiga ibland eftersom det är transkommunikation olika dimensioner emellan. Man blir väldigt sugen på att även införskaffa videon, där man kan få SE dessa bilder i mera rörligt tillstånd, samt höra dialogerna.


Detta sätt att kommunicera med andra sidan torde absolut inte inskränka på de jobb som spiritualistiska medium utför, eftersom ett medium ofta kan få fram andra detaljer som t.ex. känslor. Men dessa olika sätt att nå över gränserna kan komplettera varandra, och i framtiden kanske det inte blir helt omöjligt att kunna tala med de s.k. Bortgångna.


I boken berättas även om att man i USA för flera år sedan uppfann en kommunikationsradio, "Spiricom", för kontakt med andra sidan. I ett annat kapitel i boken får vi ta del av olika kontakter som tagits med "andra sidan" i olika länder i Europa, där det också finns forskarteam inom ITK.

 

Vill man själv börja experimentera, är det absolut ingen omöjlighet. Det finns beskrivningar på hur man kan bära sig åt och vilken utrustning man kan använda. Det par som skrivit boken får vara med om diverse kontaktförsök vid forskningsstationerna. De frågar hur ofta kontakt uppnås och får till svar att ungefär 10 av 100 försök lyckas, 10% alltså. Det blir allt lättare att få kontakt i och med att man förfinar instrumenten hela tiden.


I boken får man även ta del av ett samtal mellan författarna och en fysikprofessor i Tyskland, som har undersökt många av dessa gränsforskare över hela världen. Vad han tycker och tror kan man läsa mer om i boken, jag ska väl inte avslöja allt heller. Jag tycker som sagt att boken är mycket läsvärd och en banbrytare inom detta område, och jag ska med glatt humör köpa videon som är ett bra komplement till boken.


Ska man säga något negativt om boken, så är det lite konstig meningsuppbyggnad här och där, samt stavfel, så lite noggrannare korrekturläsning hade nog inte skadat. Som helhet är boken lättläst och enkel att förstå sig på.

 

Tycker "Solsken"

 

 

Ur brev från läsare om boken

 

Närkontakt med UFO

:

Mycket spännande, kunde inte släppa boken".

"Mycket fascinerande och intressant".

"En bok man sträckläser för innehållets och inte för formens skull. Texterna väcker många frågor. Huvudtesen att kampen på Jorden mellan det goda och det onda egentligen är ett experiment har jag svårt att förstå. Det här är svåra saker som mänskligheten alltid kommer att grubbla över."

"Mycket intressant, man kan ta sig en funderare hur det är ställt med denna civilisation. Vems varelse är jag?"  TV-kontakt med Andra

Sidan


Av Eva Olsson & Tony Eckardt

Shekinah Media

 

Denna bok tar i bild och tal upp det som paret Eva Olsson - Tony Eckardt skriver om i boken i ämnet, vilken recenserats i tidigare UG. Paret som sammanställt videon har tagit med både äldre och nyare kontakter via både radio, band, TV och dator, och visar på att tekniken hela tiden förbättras.


Det är inget som helst hemlighetsmakeri hur tekniken fungerar och hur man kan uppnå kontakt själv. Man får under videons gång ta del av fakta om frekvenser och material för att själv kunna experimentera, men man får på slutet också en liten varning för att det kan vara mycket krävande och att man bör vara psykiskt stabil så man inte glömmer den verklighet man måste leva i här och nu.


Det är verkligen fascinerande och lite rygghårsresande att lyssna till de röster som lite entonigt hörs från TV:n eller rullbandet i filmen. Jag kunde inte undgå att höra likheten mellan dessa röster och de röster jag hört på band inspelat hos föreningen

"The Noah's Ark" i England. Där hade ett trancemedium helt överlämnat sig, och man hade från andevärlden tillverkat en s.k. röstbox intill mediet, och med hans energier till hjälp. De röster man hörde har en viss likhet med rösterna på videon, de låter lite "burkiga" kan man säga. Jag tycker dock det är lite märkligt att en man som Thomas av Aquino, död sedan flera hundra år, kommer igenom och meddelar sig. Han borde i rimlighetens namn ha levt flera liv sedan han dog som Aquino, men vad vet man?


Bilderna som uppkommer på TV- videoskärmen har stora likheter med de foton på samma personer medan de levde på jorden. Man talar om rädsla som en stoppande energi, och att mer positivitet behövs från mänsklighetens sida, innan tekniken kan bli helt bra, och det kan jag gott tänka mig. De budskap som kommer fram i samtalen mellan de hinsides och oss, är inga "flummigheter" utan väl valda ord som känns i hjärtat. Man får också ta del av ett samtal mellan Tony Eckardt och en forskare om vad han anser om de experiment han varit med om. Han ger som utomstående en bild av att han inte tror man kan fuska med dessa experiment och att han faktiskt inte ser någon omöjlighet i att det skulle finnas en andevärld som man kan kommunicera med.


Men vi har nog vissa svårigheter att tänka oss hur det fungerar och ser ut i den andra världen, men en av dem som kommer igenom och meddelar sig, menar frågande oss jordebor. Vilka är mest levande, vi eller ni?

Tycker "Solsken