Vi samlar forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser som visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm

- en ny multidimensionell världsbild

A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science,

Eva o Tonys hemsidor


Du kommer strax att kopplas till Secretgalaxy-TV,
 vår hemsida med våra videofilmer på youtube