A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science,

Shekinah Media har upphört den 31122022   Innehållsförteckning boken    Närkontakt med UFO

Förord 11

Inledning 19


Del 1

- Intervju med UFO-kontaktpersonen Sten Lindgren 21

- Intervju med UFO-kontaktpersonen Daniel Glantz 28

- Intervju med UFO-kontaktpersonen Ante Jonsson 35

- Intervju med Dag W.F. Warghusen som brevväxlat med UFO-kvinnan Jenny 47

- Vita tiden - okända naturlagar,

6-punktssystem och icke-tidstunnlar 50

- Man kan också skapa egna tidstunnlar av

vit tid oberoende av 6-punktssystemen 58

- Testförsök på aktivt 6-punktsområde 62


Här slutar videon!


Del 2

- Epilog

- Channie 79

- Kan detta bevisas? 80

- Vårt förhållningssätt 81

- 6-punktssystemen 82

- Rätt tid är icke-tid! 83

- Karta över några 6-punktsområden 84

- Hur vi fick kartan 85

- Utomjordisk databas och postcentral i Stockholm 85

- Vi kontrollerade ett hundratal tider och platser 86

- Pekare, pendel och slagruta helt överlägsna som mätinstrument! 87

- Hur känns 6-punktsenergierna? 89

- Osynliga människor 90

- Inte en skymt av UFOs 91

- Är vi lurade? 92

- Nej, vi är inte lurade. 6-punktssystemen finns! 94

- Varför visar de sig inte? Är vi pjäser i ett schack-spel? 95

- Varför dansar vi fortfarande med, när vi nu upptäckt manipulationen och förstått att det inte alls är tal om något samarbete från UFOnas sida utan en ren och skär styrning? 97

- Kommunikationsförsök över radio 100

- Kristallantennen 102

- Vana slagrutemän undersöker 6-punktssystemen 106

- Magnetfältstörningar 108

- Fler slagrutemän 108

- Osynliga utomjordingar är hemma hos oss ibland 114

- Utomjordingarna satte fart på kalaset 114

- UFO hängde över huset 115

- Vilka är de osynliga? 119

- De vill ha telepatisk kontakt! 120

- Vi vill ha radiokontakt 121

- Hälsning från Friedrich Jürgenson 122

- På ”andra sidan” 123

- 6-punktssystemen en nyckel och urgammal kunskap! 124

- Är likheten mellan 6-punktssystemen, de forntida skeppssättningarna och den urgamla kabbalasymbolen en slump? 125

- Gav utomjordingarna oss kunskapen om 6-punktssystemen för att vi skulle låta denna gamla kunskap komma fram i ljuset igen? 127

- Crop-circles 128

- Men våra frågor kvarstår. Varför får vi inte svar på alla våra frågor? Varför får vi inte hela kunskapen på en gång? Varför all denna omväg? Varför får vi bara små, små impulser och sedan måste tänka ut resten själv? 130

- Är kunskapen farlig? 130

- Får bara ge impulser 131


Del 3

- Vilka är de?

-VI HAR EN DJÄRV TEORI! 141

- De osynligas armé - en undergroundrörelse 143

- Tredje-handsprincipen 145

- Undergroundrörelsen och kyrkan 146

- Undergroundrörelsen och vetenskapen 150

- Finns liknande tankegångar som vår teori? 160

- Varför har de osynliga sådant intresse för Jorden? 166

- Jorden unik - på gott och ont 167

- UFO-gåtans lösning? 177

- Håller teorin? 188

- UFO i Nya Testamentet - Jesus en utomjording? Ljusets härold 190

- Den dubbelbottnade! Sananda Pescator, alias Jeazon 195

- UFO i Gamla Testamentet. Vi siktar djävulen - mörkrets furste. Mose och Israels folk 199

- En magisk berättelse om magi 208

- Magi och ockultism 209

- Hitler och nazismen - svart magi? 217

- Vit contra svart magi 223

- Profetior 229

- Låt oss avsluta med en liten berättelse om slaget om ordet 231

Vilka är vi? 234

Andra publikationer 235


   Innehållsförteckning boken    TV-kontakt med andra sidan


Förord 9

Inledning 11

 1  Konstantin Raudive fortsätter sitt forskningsarbete på andra sidan! 15

 2  Vi träffade Friedrich Jürgenson för en intervju medan han levde 21

 3  Makarna Claude och Ellen Thorlin fick in Jürgenson på sin TV 28

 4  Vi träffade Lizz Werneroth och Ebbe Johansson och fick vara med vid ett kontaktförsök 30

 5  Spiricom i USA - en kommunikationsradio för kontakt med andra sidan 39

 6  Kontakt med andra sidan i Europa 50

 7  Instrumentell transkommunikation (ITK). Makarna Maggy och Jules Harsch-Fischbach får in TV-och  scannerbilder från andra sidan! 52

  8  Malkhoff och Homes knappar in på Harsch-Fischbach 62

  9  Vi är med vid kontaktförsök vid station Rivenich 92

10  Varifrån kommer samtalen och bilderna? Är det verkligen de döda som sänder? 100

11  Hälsning från Evighetens flod 104

12  Epilog. Mental kontakt med osynliga intelligenser.Vi har lärt oss lyssna inåt till de subtila ’osynliga’ rösterna 109

13  In memoriam 127

Vilka är vi? 136

Övriga publikationer 137

Andra källor där du kan finna information om ITK 142