Vi, Eva, Tony och Shekinah Media

samlar forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser som visar på ett nytt vetenskapligt paradigm

- en ny multidimensionell världsbild.


 Vi gör Secretgalaxy, Magicalspots, Secretgalaxy-TV och secretgalaxy-bloggen.

 

Mail info@shekinah.se

Vi samlar forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser som visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm

- en ny multidimensionell världsbild

A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science,

Shekinah Media

Välkommen till

Du kommer strax att komma till vår UFO sida på Secretgalaxy


UFO landning vid Nävsjön

                  UFO landning vid Nävsjön