Vi, Eva, Tony och Shekinah Media

samlar forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser som visar på ett nytt vetenskapligt paradigm

- en ny multidimensionell världsbild.


 Vi gör Secretgalaxy, Magicalspots, Secretgalaxy-TV och secretgalaxy-bloggen.

 

Mail info@shekinah.se

Vi samlar forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser som visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm

- en ny multidimensionell världsbild

A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science,

Shekinah Media

Välkommen till


Du kommer strax att komma till SNIT

Svenska nätverket för Instrumentell Transkommunikation.
Ett  forum för kunskap och forskning inom
Instrumentell Transkommunikation, ITK, EVP, ITC