A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science,

Shekinah Media har upphört den 31122022


Mail: info@shekinah.se

Mail: info@shekinah.se

Vår TV kanal där vi visar våra videodokumentärer och andra videos

Vår världsbilds-sida där vi samlar forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser som visar på ett nytt vetenskapligt paradigm


Våra hemsidor finns kvar som Eva och Tonys hemsidor

Våra facebooksidor

Vår blogg

Vår hemsida om magiska platser

Bokbeställning Bokbeställning

Böcker kan köpas via Swish ring tel 0723416984


Vi, Eva och Tony,  

har gett ut våra böcker,videos

 “TV-Kontakt med Andra sidan” och

“Närkontakt med UFO”

på eget förlag